פרטיות

המרכז לטיפול בחרדה וטראומה באוניברסיטת תל-אביב הוא מרכז מחקר שמאפשר הערכה וטיפול בהפרעות חרדה וטראומה. אתר זה מיועד להפצת מידע אודות המרכז והטיפולים המוצעים בו במסגרת מחקר, וכן ליצירת קשר עם משתמשי האתר שפונים למרכז.

המרכז לטיפול בחרדה וטראומה מכבד את פרטיותם של הפונים והמשתמשים באתר. המידע האישי של המשתמש נמסר מרצונו החופשי לשם קבלת שירותים ולצרכי התקשרות עימו. מידע זה יישמר במאגר מידע של האתר. המשתמש באתר אינו חייב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים אותם האתר מציע.

השימוש בפרטיו האישיים של המשתמש מיועד ליצירת קשר עם המשתמש ולמטרה זו בלבד.

מסירת מידע לצד שלישי

מערכת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המשתמש,

אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם יתקבל במערכת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מערכת אתר זה;
 • בכל מקרה שמערכת האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

אבטחת מידע

מערכת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי מערכת האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מערכת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

מערכת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר פסיכולוגיה עברית.

כללי

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

תנאי שימוש

resilience-center.tau.ac.il הוקם על ידי המעבדה לחקר חרדה וטראומה בראשות פרופ’ יאיר בר-חיים באוניברסיטת ת”א.

האתר אינו מכיל פרסומות מכל סוג שהוא.

שים לב: השימוש באתר זה מעיד כי הנך מסכים ומקבל את תנאי השימוש ותקנון האתר.

השימוש באתר ובכל התכנים המופיעים בו כפוף לתנאי השימוש והתקנון המפורטים להלן:

 1. אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ מקצועי כלשהו או כתחליף לייעוץ מקצועי עם איש מקצוע.
 2. המשתמש באתר מחויב ואחראי לאמת ולבדוק את הנתונים או כל מידע או תוכן המובאים לפניו באתר זה, ועל המשתמש באתר ועל אחריותו הבלעדית לנהוג במשנה זהירות בכל הקשור לשימוש במידע שבאתר. אנו מדגישים כי כל מידע או נתון המובאים לידיעת משתמשי האתר אינם מחליפים ייעוץ מקצועי אישי וישיר עם איש מקצוע מומחה.
 3. השימוש בכל מידע, נתונים או פרטים בהם נעשה שימוש באתר, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר. האתר אינו מבטיח בשום אופן את מידת הדיוק של הנתונים והפרטים הרשומים באתר, לא את שלמות המידע הרשום בו, ולא את עדכנותו והתאמתו לצרכיו השונים של המשתמש.
 4. נציגי האתר, עובדיהם, מנהליהם, וחברות הקשורות או מפעילות את האתר לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באופן כלשהו לנזק או אובדן ישיר או עקיף אשר עלול להיגרם משימוש הן מנתונים ומידע המופיעים באתר והן מאי דיוקים, טעויות או חסרים הקיימים באתר.
 5. מידע באתר אינו יכול להחליף המלצה מקצועית כזו או אחרת, ויש להיוועץ עם פסיכולוג או פסיכיאטר או כל איש מקצוע בתחום הנפש לביצוע פעולה או טיפול כזה או אחר.
 6. בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי) – יש לפנות לקבלת טיפול רפואי או נפשי אצל הרופא או הרופא הפסיכיאטר המטפלים, לחדר המיון של בית החולים הקרוב או למגן דוד אדום (באמצעות מספר החירום 101, בכל הארץ).
 7. בעצם השימוש באתר, המשתמשים מוותרים על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי שירותי האתר ו/או צוות הכותבים, העורכים והיועצים של האתר.
 8. ידוע לי כי הודעות בעלות תוכן אובדני או הודעות שמשתמע מהן פוטנציאל גבוה לפגיעה פיזית בי, או באדם אחר, עשויות להיות מועברות לידיעת הגורמים החוקיים והבריאותיים הרלוונטיים שבאפשרותם לזהות ולאתר את שולח ההודעה.
 9. מנהלי האתר אינם מתחייבים לעדכן באופן שוטף ורציף את המידע בו ואינם אחראים על שינויים מבניים או תוכניים שיעשו בו בעתיד.
 10. האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים, אין למנהלי אתר זה או מי מטעמם כל שליטה או אחריות על אתרים אלו, ואינם מהווים המלצה מקצועית כלשהיא בנוגע לתכנים המצויים בהם.
 11. חל איסור פרסום ציבורי של מידע או חלקי מידע כלשהם מהאתר, הן באופן דיגיטלי והן בהדפסה מהאתר.
 12. אתר זה מאפשר הורדת טפסים ותוכנות התקשרות אונליין. האתר או מי ממנהליו או ממפעיליו אינם אחראים על נזקים כגון וירוסים, תולעים וכדומה, ואין בכך אישור להפעיל את התוכנה ללא רישיון ממפעילה הרשמי.
 13. האתר מפעיל תוכנות אשר בוחנות ובודקות את התנהגות המשתמש ובמידע זה נעשה שימוש מחקרי ע”פ שיקול דעתם של מנהלי האתר ומי מטעמם.
 14. קיים באתר אמצעי התקשרות להשארת הודעות לצוות האתר, בו משתמשים יכולים להעביר תכנים. כל המסרים הם באחריותם הבלעדית והמוחלטת של הגולשים כותבי המסרים.
 15. השימוש באתר יעשה על פי תנאים אלו ועל פי תנאי השימוש הרשומים לעיל. בעצם שימושך באתר הנך מסכים לתנאי השימוש והתקנון הנ”ל.
 16. באתר מיושמות מערכות עדכניות לאבטחת מידע. מערכות אלו מצמצמות את הסיכונים לחדירה לא חוקית, יש לדעת שהמערכות אינן מעניקות בטחון מוחלט. לכן, האתר לא מתחייב שהשירותים שלו דרך האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה לא מורשית.
 17. המשתמש מתחייב שלא יהיו לו טענות, תביעות או מענות כלפי מנהלי, מפעילי או בעלי עבור שימוש לא חוקי או מטריד כזה או אחר של משתמש ו/או צד שלישי באמצעי האתר למיניהם. האתר מתחייב, לפנים משורת הדין, לעשות את כל שברשותו למניעת מקרים שכאלה.
 18. מנהלי האתר רשאים לשנות את תנאי שימוש והתקנון מעת לעת ללא הודעה מראש.
 19. על השימוש חלים דיני מדינת ישראל בלבד, כמו גם מקום השיפוט בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה הינו אך ורק בבתי המשפט בישראל.
 20. המשתמש מצהיר בזאת כי עבור כל השירותים הניתנים באתר והשימוש בהם באתר ייעשה על אחריותו המלאה והבלעדית. כל הקיים באתר כולל עיצוב, מידע ותכנים הינם קניינו הבלעדי של בעל האתר, ואין לכל גורם אחר אישור להעתיק חלק מן האתר או את האתר בשלמותו, ללא אישורו הרשמי וחתום בכתב ידו. מבנהו ותוכנו של האתר, מוגן בזכויות יוצרים. הנך מסכים בזאת כי אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהכתוב למעלה ללא קבלת הסכמה מפורשת של בעל האתר ובעל הזכויות עליו.
 21. הנך מאשר כי בעלי ומנהלי האתר ומי מטעמם לא יהיו אחראים לנזק כלשהו אשר ייגרם למשתמש, נפשי, כספי או אחר, ישיר או עקיף, שעשוי לנבוע משימוש באתר, ומוסכם בזאת כי השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.

כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

בברכה,

צוות המרכז לטיפול בחרדה וטראומה באוניברסיטת תל-אביב,

גלישה נעימה